AmapianoSongs

Mohbad Beast & Peace MP3 Download & Lyrics

Spread the love
MohBad

Mohbad’s song “Beast & Peace” holds a significant place within his discography as the opening track of his newly released project, “Blessed.”

This project showcases Mohbad’s dedication and commitment to his craft as he explores new musical territories and pushes boundaries. “Beast & Peace” itself is an impressive record that highlights Mohbad’s unique style and captivating vocals. It is a must-listen for music lovers, showcasing his talent and setting the tone for the rest of the project.

As part of the “Blessed EP,” which features a total of 8 exceptional tunes, “Beast & Peace” offers a glimpse into the musical excellence that Mohbad brings to the table. Overall, this song solidifies Mohbad’s position as a well-known Nigerian singer and composer, further establishing his reputation as a rising star in the music industry.

Download Beast & Peace

Beast & Peace Lyrics

(The winds will come)
(To steal the words I say) Imole
Ahn

Ahn, mó silent mood, but beast ní mí
Mo lé cause violence but still, peace ní mí
You don’t have to hurt me, before you win
You don’t have to kill somebody before you sin
Óṣá lé browse, láì dè ló sub oh
Òde lé go far without God oh
So, mó dúró t’Olùwà
So, kò kín ṣe irú wá
Even tọbà fún yín làbọ pẹ’lú spoon, ẹ lè j’ojú wá

Èmi má dẹ tí bad, láti àyé la’dì-la’dì
Láti àyé 1990 tó ńlù beat pati-pati
Èmi tímo feel bad, mó dẹ tí feel good
Now, mó feel better, Surulere bí Ojuelegba
Torípé mó wọ ńkán, wọn sọ pé mowà on drug
Now, mowà on top, life mí òdẹ ní contour
Mó pàwọn ni Naija, ó tún báwọn ní London
Fún wọn ní KPK, Ponmo, Light boy wo, mo ńta’na
(Light-boy mo ńta’na)

Uh, mummy mí àti daddy mí, wọn kàn ló ń question mí
Wọn ní, “Ìbò l’otí rí vibe yi, ṣé ọwọ demon?”
Àwọn tọ senior mí, wọn bèrè, “Where you see money?”
Àwọn tí mó jùlọ, wọn photocopy mí
First cashout mí, ọmọ ìyá, mó dè fí rá bazooka
Mo kó fún àwọn sharp shooter
Ẹ má bínú tọbá dá sí’ta
Tra-ta-ta-ta-ta-ta fún àwọn fake nigga

Àwọn t’ofẹ shame mí
Wo, èmi wá shameless
Wọn fẹ stain white mí, but mo wá stainless
Àwọn nigga tọ leave mí, wọn lé rí realness
Torí pé silence mí, no mean say na weakness
Shoutout sí Iba J, Diarra, pẹ’lú Hayan
CY, Darosha, Prime Boy
Spending with my daddy, life mí wá splendid
Ológo, Zomo, TIA, Bella

(Chukwuchilly)
Soul
Mí ṣámọ
Wọn ní irú ẹ
Irú ẹ tóní, kò kíń ṣe original
(Boombah)
O fẹ, o fẹ sùn mó mí
But, kò kíń ṣe òun gan-gan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Worth reading...
Nathaniel Bassey – Yeshua Hamashiach MP3 Download